Главная Реклама О Сайте Контакты

Запорізькі казаки які були у історичній повісті тарас бульба миколи гоголя

Категория: Медицина | Автор: Веньяамин | Дата: 13.07.2015, 17:24 | Комментари: 5 |

Загальний суперечливий задум роману, різнорідність його окремих частин, безсумнівно, давали себе почувати в міру розгортання роботи над романом. При цьому чітко позначалося недостатнє знання епохи. Все це разом, цілком ймовірно, і з'явилося причиною того, що Гоголь припинив роботу над романом «Гетьман»; однак він не залишив думки написати добуток, присвячений тим подіям, які були порушені в романі. Між «Тарасом Бульбой» і «Гетьманом» є безсумнівні риси подібності, окремі образи й сцени «Гетьмана» є як би ескізами для «Тараса Бульби». Крім відзначеної вже зв'язку образа матері Пудько й дружини Тараса Бульби, можна вказати на відомий переклик образа Остраници з образом Андрия. Сцена зустрічі Остраници з Пудько покладена в основу сцени зустрічі Тараса Бульби зі своїми бойовими товаришами, у якій пригадуються загиблі друзі

В «Тарасі Бульбе» згадується й Остраница козацький гетьман, до військ якого належить і полк, предводительствуемий Тарасом Бульбой. Попри все те епопея є добутком з незмірно більше високими ідейними й художніми якостями, чим «Гетьман». Джерелом корінної відмінності «Тараса Бульби» від перших досвідів на історичні теми є глибоке проникнення в епоху, в історичне минуле

До історичної епопеї Гоголь підійшов, коли більш чітко визначився його реалістичний метод. До цього минулого створені не тільки «Старосвітські поміщики» і повість про сварку, по й зчепи «Володимира третього ступеня», перша редакція «Одруження». Нерідко висловлювалася думка про те, що основним джерелом, що харчувало Гоголя при створенні «Тараса Бульби», була усна народна поезія. У цьому випадку точно так само береться під сумнів реальне знання письменником історичного матеріалу. Такого роду погляди невірно висвітлюють і самий процес творчої праці Гоголя, і його результати

Як відомо, у другій половині 1833 і в 1834 роках Гоголь посилено займався історією України, маючи намір написати наукову працю. З метою можливо більше широкого збору неопублікованих матеріалів він надрукував «Оголошення про видання історії Малороссии», у якому звертався до широкої публіки із проханням надіслати йому в копіях або оригіналах неопубліковані літописи, записи, пісні, ділові папери й т.д. Всі джерела, які вдалося зібрати, Гоголь ретельно вивчив. наукова праця по історії України йому написати не довелося, однак матеріали, що ставляться в першу чергу до історії козацтва, були використані їм у його творчій роботі над епопеєю. По ні зведені праці, ні окремі хроніки не задовольняли повністю Гоголя

У літописах, хроніках було не тільки мною протиріччі, але й сам матеріал був нерідко досить убогий, мало давав їжі уяві художника. «Я до наших літописів охолонув, дарма силкуючись у них відшукати те, що хотів би відшукати, заявляв письменник. І отут йому неоціненну допомогу робило народну творчість, народні пісні, які він вивчав, починаючи ще з ніжинського періоду свого життя

начерк цієї загальної картини письменник дав у статті «Погляд на складання Малороссии». Характеризуючи походження козацтва, Гоголь писав там про южнорусских степи: «...беззахисна, відкрита земля ця була землею Спустошень і набігів, місцем, де збивалися три ворогуючі нації, Це була земля страху; і тому в ній міг утворитися тільки народ войовничим, сильний своїм з'єднанням, народ розпачливий, котрого все життя було повито й викохане войною. І от вихідці вільні до мимовільні, бездомні, ті, котрої нема чого було втрачати, яким життя копійка, яких буйна воля не могла терпіти законів і влади, яким скрізь загрожувала шибениця, розташувалися й вибрали саме небезпечне місце у виді азіатських завоевателен татар і турков. Ця юрба, розрісшись і збільшившись, склала цілий парод, що накинув своп характер і, можна сказати, колорит на всю Україну...

».З великою проникливістю Гоголь указував на джерела утворення козацтва. Рятуючись від кріпосного гніта, селяни бігли на південні окраїни, у степу, де вони виявлялися поза владою феодалів, ставали вільними людьми. Прагнення до волі, втеча від утисків закону й влади от у чому він бачив найважливішу причину виникнення козацтва й Запорізької Січі

Широта історичних поглядів Гоголя стає особливо ясної, якщо зрівняти його висловлення з існуючими в той час поглядами на цю проблему. Д. Н. БантишКаменський в «Історії Малої Росії» писав: «Запорожці, повинне думати, переселилися за Дніпро з Кавказу, де нині живуть черкеси, парод войовничий, що вправляється в розбоях. Одна назва, самотня вдача, самотня схильність до набігів підтверджують цей здогад. Або вигнані вони з вітчизни междоусобною лайкою, в азіатських народів обикновенною, або, спустошуючи суміжні землі, обрали собі нове житло в місцях, зрошуваних величним Дніпром». В історичній концепції «Тараса Бульби» досить істотні й інші її складові елементи

Козацтво для Гоголя це та сила, що зіграла найбільшу роль у захисті російської землі від зовнішніх ворогів. «Його вибило з народних грудей кресало лих. Замість колишніх доль, дрібних городків, наповнених псарями й ловчими, замість ворогуючими й торгуючими містами дрібних князів виникли грізні селища, курені й околиці, зв'язані загальною небезпекою й ненавистю проти нехристиянських хижаків. Уже відомо всім з історії, як їхня вічна боротьба й неспокійне життя врятували Європу від цих неприборканих прагнень, що загрожували її перекинути».

Гоголь протиставляє відданість козаків батьківщині, безстрашний захист її від нападів ззовні тій корисливій, дрібній ворожнечі, у якій перебували князі, зневажаючи інтересами рідної землі. Письменник глибоко й вірно показує значення козацтва в обороні країни від іноземних ворогів. па, Що Утворилося, її окраїнах козацтво в суворих битвах захищало російську землю від спустошливих набігів степових кочівників, кримських татар, турок. на все возраставшее соціальне й національне гноблення український народ відповів бурхливим визвольним рухом. на початку 90х років XVI століття відбулося велике повстання під керівництвом Косинского.

Не встигли польські магнати впоратися з ним, як в 1594 році спалахнуло нове, ще більш широке по своєму розмаху повстання, керівником якого був наливайко, що одержав спочатку ряд серйозних перемог. наприкінці 20х років XVII століття велике повстання очолює Тарас Трясило, потім в 30Х роках одне за іншим ідуть повстання під предводительством Павлюка, Гуни, Острянина. В 1648 році починається велика історична боротьба українського народу за своє звільнення, очолювана Богданом Хмельницьким, боротьба, приведшая до возз'єднання двох братніх народів українського й росіянина • Твір Втілення в образі Тараса Бульби найкращих рис запорізького козака (за однойменною повістю М. Гоголя) – Твір з зарубіжної літератури
 • МИКОЛА ГОГОЛЬ Втілення в образі Тараса Бульби найкращих рис запорізького козака (за однойменною повістю М. Гоголя) Микола Васильович Гоголь народився в Україні. Усе, що оточувало хлопчика в дитинстві, було овіяне романтикою: краса українських пейзажів, чарівність народних легенд та героїка історичних переказів. В один
 • Відображення патріотизму в епічній повісті «Тарас Бульба» – Твір по добутку Н. В. Гоголя “Тарас Бульба”
 • Доля народна, що хвилювала А. С. Пушкіна й М. Ю. Лермонтова, стала джерелом натхнення й для Н. В. Гоголя. У своїй повісті Гоголь зумів відтворити епічну міць і велич боротьби українського народу за свою національну незалежність і разом з тим
 • Твір Запорозький козак Тарас Бульба – Твір з зарубіжної літератури
 • МИКОЛА ГОГОЛЬ Запорозький козак Тарас Бульба ... весь він був створений для бранної тривоги. М. В. Гоголь Запорозька Січ... Це не тільки місце. Це втілення мрії українського народу про вільне життя, про бойові подвиги. Це царство волі й рівності. Це вільна республіка, у
 • Твори за повістю Миколи Гоголя “Тарас Бульба” – Твір з зарубіжної літератури
 • Втілення в образі Тараса Бульби найкращих рис запорізького козака Микола Васильович Гоголь народився в Україні. Усе, що оточувало хлопчика в дитинстві, було овіяне романтикою: краса українських пейзажів, чарівність народних легенд та героїка історичних переказів. В один з періодів свого життя Гоголь надзвичайно
 • Творча історія створення «Тараса Бульби» – Твір по добутку Н. В. Гоголя “Тарас Бульба”
 • «Тарас Бульба» має більшу й складну творчу історію. Він був уперше надрукований в 1835 році в збірнику «Миргород». В 1842 році в другому томі своїх «Творів» Гоголь помістив «Тараса Бульбу» у нової, докорінно переробленої редакції. Робота над цим добутком тривала
 • Твір Тарас Бульба — герой повісті М. В. Гоголя – Твір з зарубіжної літератури
 • МИКОЛА ГОГОЛЬ Тарас Бульба — герой повісті М. В. Гоголя Усе давало йому перевагу перед іншими: і похилі літа, і досвідченість, і вміння рухати своїм військом, і найсильніша від усіх ненависть до ворогів. М. В. Гоголь Тарас Бульба — головний герой повісті М. В.
 • Сміх крізь сльози в поемі Н. В. Гоголя “Мертві душі” – Твір по добутку Н. В. Гоголя “Мертві душі”
 • Н. В. Гоголь увійшов у літературу як неперевершений майстер сміху. Повести Гоголя, його поема ";Мертві душі"; прості по сюжеті, прозорі по розбиранню характерів. І проте існує нерозгадана й не піддається розгадці таємниця Гоголя й таємниця цього сміху. Н. В. Гоголь

Источник: http://goodreferat.com/realni-istorichni-fakti-v-p...

Добавить комментарий!

Имя:
E-Mail:
Код:
Флешбом против курения
Введите код: