Главная Реклама О Сайте Контакты

Болсун, м. чарнобыльскі маты / міхась болсун // там, дзе задумлівы сож : вершы / м.болсун. - гомель: аат палесдрук , 2006. - с.67

Категория: Варикоз | Автор: Orbita2010 | Дата: 06.03.2015, 17:17 | Комментари: 11 |

ПОЭЗИЯ

 1. Акулін, Э. А шляхі – у чатыры бакі: Радзіміч; Ёсць памяць генаў – памяць роду…; Дзень; Ліпень; Восень; Жыццё; Малітва; Плач; Душа; Гліняная імша; Крыж; Чарнобыльскі год; Чарнобыльскі анёл; Балада пра вясковага Ікара; Журавель і інш. вершы / Эдуард Акулін // Прайсці праз зону. Кн. 2. Проза, паэзія, публіцыстыка / [уклад. І.Бутовіч; маст. В.Шкаруба]. - Мн.: Маст. літ., 2001. - С.367-381.
 2. Акулін, Э. Зона адчужэння; “Дым Айчыны – чарнобыльскі дым…”; “-Ад чаго ты самотны, бусел,…”/ Эдуард Акулін // Прайсці праз зону: проза, паэзія, публіцыстыка / [уклад. І.Бутовіч; мастак У.Гардзеенка]. - Мн.: Маст. літ., 1996. - С.167-169.Читать
 3. Ананьев, О. Обнажён, обожжён, обозначен: стихотворение / Олег Ананьев // Несбывшиеся сны: стихи / Олег Ананьев. - Гомель, 2007.-С.14. Читать
 4. Аронов, С. Боль; Чернобыль / Семён Аронов // Ветрам навстречу : стихи / Семён Аронов. - Гомель, 2009. - С.58-59.
 5. Атрошчанка, Г. Перасяленка / Ганна Атрошчанка // Летуценніца: вершы / Ганна Атрошчанка. - Гомель: ААТ “Палесдрук”, 2006. - С.19-20. Читать
 6. Бабкоў, У. Аўтобус праз Зону: [верш] / У.Бабкоў // Магістраль`92: аўтабіяграфіі, вершы, апавяданні, гумарэскі пісьменнікаў Гомельшчыны. - Гомель: Палесдрук, 1992. - С.91.
 7. Бароўскі, А. Хто прыдумаў атам?!; Малітва; Вёскі-нябожчыцы; Я – з Чарнобыльскай зоны; Вязень; Распнутыя на крыжы; Радыяцыя; Гады – як лісьце ў лістападзе; Мроі вясны / Анатоль Бароўскі // З бліскавіцай заручуся: вершы / Анатоль Бароўскі . - Мн.: Асобны, 2007. -С.69-78.
 8. Бароўскі, А. Чарнобыльскі вязень; Будзем помніць: [вершы] / Анатоль Бароўскі // Чорны бусел – белы цень: аповяд пра энергетыкаў-ліквідатараў / Анатоль Бароўскі. - Мн.: Маст. літ, 1997. - С.222, 270.
 9. Барсукова, Е. Вернись к нам, осень золотая…; Как талая вода…; Моя правда” / Евгения Барсукова. – Режим доступа: www.gor_lib.gomel.by Читать
 10. Башлаков, М. Хроника одного переселения; Аисты Чернобыля: [стихотворение] / М.Башлаков // Славянские колокола: междунар. альманах. Вып.5. - Курск, 2008. - С. 408-409.
 11. Башлакоў, М. Лілея на цёмнай вадзе: [паэма] / Міхась Башлакоў // Пяро зязюлі падніму: паэма і вершы / М.Башлакоў. - Мн.: Маст. літ., 1993.-С. 7-140.
 12. Башлакоў, М. Палын. Чарнобыль: паэтыч.-графіч. дыялог / Міхась Башлакоў, Міхась Барздыка; пер на рус. мову А.Цяўлоўскага, пер. на англ. мову Т.Акушэвіч. - Мн.: Мінская фабрыка каляровага друку, 2005. - 160 с.: рэпрад.
 13. Башлакоў, М. Спусташэнне; Крыкі шэрых гусей; Адзінокай свечкай стыне; Я прайду па Палессі і інш. / Міхась Башлакоў // Матчыны грыбы перабіраю: вершы / Міхась Башлакоў. - Мн., 2000. - С.68-74, 80.
 14. Башлакоў, М. Ты памаліся, маці, за мяне: [вершы на тэму Чарнобыля] / Міхась Башлакоў // Прайсці праз зону: проза, паэзія, публіцыстыка / [уклад. І.Бутовіч; маст. У.Гардзеенка]. - Мн.: Маст. літ., 1996. - С.171-177.
 15. Башлакоў, М. Я шукаю Радзіму…; Я жыў ля Любенскага возера…; Ступлю на родны свой парог…; Помніцца, сена вазілі…; Я паеду заўтра ў Церуху…; У чарнобыльскай зоне…; Усё вакол здзічэла…; Плач Іераміі; Дзяўчынка з вядзерцам духмяных суніц; Пусціце мяне…; Там, за Сожам, там, за плёсам…; Не схіляйся, колас…; Зялёная восень; Адзінокай свечкай стыне…: [вершы] / Міхась Башлакоў // Прайсці праз зону. Кн.2. Проза, паэзія, публіцыстыка / [уклад. І.Бутовіч; маст. В.Шкаруба]. - Мн.: Маст. літ., 2001. - С.382-394.
 16. Болсун, М. Чарнобыль; У адселенай вёсцы / Міхась Болсун // Яблыня ў фаце: вершы / Міхась Болсун. - Гомель, 2004.- С. 39, 40-41.
 17. Болсун, М. Чарнобыльскі матыў / Міхась Болсун // Там, дзе задумлівы Сож…: вершы / М.Болсун. - Гомель: ААТ “Палесдрук”, 2006. - С.67.
 18. Буткевич, М. Горькая память: [стихотворение] / Михаил Буткевич // Гомельские ведомости.- 2006. - 25 апр.
 19. Величко, Л. Лето в “зоне”: [стихотворение] / Лилия Величко // Гомельская праўда.- 2006. - 5 верас. - С.3. (Дадатак: Літаратурная гасцёўня).
 20. Верамейчык, У. Ліхаўня: урывак з паэмы / Уладзімір Верамейчык // Памяць: гіст.-дак. хроніка: Нараўлянскі раён. - Мн., 1998.- С.400-401.
 21. Верамейчык, У. Палескі трохкутнік: [верш] / Уладзімір Верамейчык // Магістраль`92: аўтабіяграфіі, вершы, апавяданні, гумарэскі пісьменнікаў Гомельшчыны. - Гомель: Палесдрук, 1992. – С.23-24.
 22. Возісава, Л. (ЛідзіАна) Знак…: [верш] / Лідзія Возісава // Натхненне. Вдохновение: зб. паэзіі / рэд.-уклад. У.М.Гаўрыловіч.- Мазыр: КПУП “Калор”, 2007. - С.71. Читать
 23. Врубель, А. Зона отчуждения: [стихотворение] / Александр Врубель // Гомельская праўда. - 2006. - 15 кастр.
 24. Врубель, А. Чернобыль: [стихотворение] / Александр Врубель // Гомельская праўда. - 2006.- № 6.
 25. Галковский, С. Страшные стихи: [на тему Чернобыля] / С.Галковский // Сельмашевец. - 2002. - 25 апр.
 26. Гарбунова, А. “За што такое пакаранне? Навошта радыяцыя і слёзы?: [верш] / А.Гарбунова // Советский район. - 2002. - 24 апр.- С.2.
 27. Гниляков, Е. Молитва за Беларусь // Услышь, Господь: сб. стихов на духовную тему / Е.Гниляков.- Москва-Вербилки, 2001.- С.27-28.
 28. Говар, Г. Чорныя дзіры; “Я ў Гомелі жыву…”: [вершы] / Генадзь Говар // Мой нечаканы вершапад… / Генадзь Говар. - Гомель, 2000.-С.56, 90. Читать
 29. Гонжурова, М. Успамін / Марина Гонжурова. - Режим доступа: www.gor_lib.gomel.by Читать
 30. Грачанікаў, А. Начны званок: Ляцелі хаты; Ах, Чарнобыль…; Радыяцыя – нябачны акупант [і інш. вершы ] / Анатоль Грачанікаў // Прайсці праз зону: проза, паэзія, публіцыстыка / [уклад. І.Бутовіч; мастак У.Гардзеенка]. - Мн.: Маст. літ., 1994. - С.178-185.Читать
 31. Дорошко, Д. Оазис (пророчество) / Дарья Дорошко. - Режим доступа: http://www.gor_lib.gomel.by/ Читать
 32. Дуброўскі, А. Мы нешта пераблыталі усе; Дзе сонца шмат, ды больш вады; Я ў першароднасці прымаю: [вершы] / Алесь Дуброўскі // І будзе лета апасля…: кн. лірыкі / Алесь Дуброўскі. - Гомель: ОДО “Барк”, 2005. - С.23, 35, 39.
 33. Дуброўскі, А. Трагедыя Пабужжа: (паэма-рэквіем) / Алесь Дуброўскі // Непрадказальнасць дня / Алесь Дуброўскі. - Гомель: Барк, 2008.- С.148-175.
 34. Зэкаў, А. Даруйце, землякі: вершы на тэму Чарнобыля: “Жыццё ўсяго Чалавецтва…”; Дачарнобыльская згадка; 26 красавіка 1986 года; Даруйце, землякі!; Урок скланення чарнобыльскай бяды; Элегія адселенай вёскі; Размова з сынам; Прачніся, народ!: [вершы] / Анатоль Зэкаў // Прайсці праз зону: проза, паэзія, публіцыстыка / [уклад. І.Бутовіч; мастак У.Гардзеенка]. - Мн.: Маст. літ., 1994. - С.186-192.
 35. Зэкаў, А. Чарнобыльскі вецер: вершы, паэма, былі / Анатоль Зэкаў.- Мн.: Белпрынт, 2006. - 222 с.
 36. Иванова, Н. Чернобыльский реквием / Наталья Иванова // Мистерия весны: стихотворения, переводы с французского / Наталья Иванова. – Гомель: Барк, 2010. – С. 26. Читать
 37. Кветковская, В. О Чернобыле / Вера Кветковская. - Режим доступа: www.gor_lib.gomel.by Читать
 38. Кірэйчык, І. Чарнобыльскі яблык: [верш] / Іван Кірэйчык // Магістраль`92: аўтабіяграфіі, вершы, апавяданні, гумарэскі пісьменнікаў Гомельшчыны. - Гомель: Палесдрук, 1992. - С.29.
 39. Кірэйчык, І. Шчыміць душа; Абапал Сожа / Іван Кірэйчык // З маіх крыніц: вершы / Іван Кірэйчык. - Мн.: Маст. літ., 1994. - С.64-66, 67-68.
 40. Кобзева, Е. “Дочь родилась в Чернобыльском году…”: [стихотворение] / Елена Кобзева // Гомельские ведомости. - 2001. - 26 апр.
 41. Ковалёв, В. Где правят цезий, стронций; Гимн чернобыльцев; Во тьме безразличья; Во тьме безразличья; Пятый реактор; Я плакать не буду // Когда душа моя поёт: сб. стихотворений: в 2 кн. Кн.2. / В.Ковалёв .-Белозёрка, 2004.- С.138-145.
 42. Крупенька, С. Балада аб сыне / Станіслаў Крупенька // Натхненне. Вдохновение: зб. паэзіі / рэд.-уклад. У.М.Гаўрыловіч. - Мазыр: КПУП “Калор”, 2007. - С.127.
 43. Кручэнка, Т. У вёсцы той, бядой кранутай…; Я прыехала з зоны…; Цётачка з гаворкаю палескай…; Боль твой – нічым не загоены…; Цётка Ліда; Горкая споведзь: [вершы] / Тамара Кручэнка // Прайсці праз зону. Кн. 2. Проза, паэзія, публіцыстыка / [уклад. І.Бутовіч; маст. В.Шкаруба]. - Мн.: Маст. літ., 2001. - С.66-69.Читать
 44. Кручэнка, Т. Жнівеньскі ўспамін 1986-га; Настассі Вяргейчык, стрыечнай сястры І.П.Мележа; Міхасю Башлакову (Чорны бусел, чорны бусел…); Нароўлі: [вершы на тэму Чарнобыля] / Тамара Кручэнка // Экологический вестник. - 2002. - 25 апр.- С.4. Читать
 45. Крушня, А. (А.Бароўскі) Распнутыя на крыжы: верш / Антон Крушня (Анатоль Бароўскі) // Чорны бусел – белы цень: аповяд пра энергетыкаў-ліквідатараў / Анатоль Бароўскі. - Мн.: Маст. літ., 1997. -С.296.
 46. Лідзіана (Возісава Л.) Званы Чарнобыля; Вёска Рудня; Малітва перасяленкі; Вярніце прэмію; 26 красавіка (Малітва) / Лідзіана // Прызнанне: вершы. Кн.1 / Лідзіана.- Гомель: РПУП “Полеспечать”, 2003.-С.15-19, 168. Читать
 47. ЛидиАна (Возисова, Л.П.) Чернобыль горем ударяет; Молитва переселенки / ЛідіАна // Эхо небес: стихи / ЛидиАна.- Гомель: ОАО “Полеспечать”, 2008.- С.65, 66. Читать
 48. Літвінаў, М. Прапусціце мяне, вартавыя; Чарнобыльская вясна / Мікола Літвінаў // Світанак: вершы / Мікола Літвінаў.- Гомель.: РПУП “Полеспечать”, 2001. - С.40-41, 42-43.
 49. Ляліхава, Т.М. Мой горад / Тамара Ляліхава //Адна на скразняку: вершы / Тамара Ляліхава.- Гомель.: ТДА “Барк”, 1996 . - С.30-31.
 50. Ляліхава, Т.М. Я не забуду / Тамара Ляліхава // Гронка бацькавай каліны: вершы / Тамара Ляліхава. - Гомель.: РУП ”Цэнтр навукова-тэхнічнай і дзелавой інфармацыі”, 2002.- С.68.
 51. Маісеенка, А. Чарнобыльскі плач; Белы верш / Алег Маісеенка // Дарогі памяці: вершы / Алег Маісеенка.- Мн.: Чатыры чвэрці, 1998.-С.13-15, 17.
 52. Маісеенка, А. Жураўка: [верш] / Алег Маісеенка // Універсітэт літаратурны / уклад. І.Ф.Штэйнер, І.А.Бароўская. - Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2005.- С.90.
 53. Максименко, Ю. Где мой день?...: [стихотворение] / Юрий Максименко // Гомельская праўда.- 2008.- 26 крас.- С.2.
 54. Марціновіч, Н. Попел Чарнобыля / Наталля марціновіч // Вечаровы твар: вершы / Наталля Марціновіч. - Мн.: Маст. літ., 1994.- С.96-97.
 55. Мельчанка, Т. Зорка Палын; Рэнтген помсты; Размова з перасяленкай: [вершы] / Таіса Мельчанка // Пуціна годнасці / Таіса Мельчанка.- Мазыр, 2000.- С.46-49.
 56. Мельчанка, Т. Пакутнік; Птушыны сполах; Чытаю азбуку гора; Марафон пакуты; Дрэва славянства; Слова зямлі да эмігрантаў / Таіса Мельчанка // Каласы болю: вершы / Таіса Мельчанка .- Гомель, 1994.-С.54-59.
 57. Муштэнка, Л. Зона адсялення: [верш] / Леанід Муштэнка // И я живое слово запишу…: сб. поэзии и прозы. - Гомель: РУП “Центр научно-технической и деловой информации”, 2003.- С.81. Читать
 58. Мыслицкий, Ф. Библейская полынь: стихотворения и поэмы / Феликс Мыслицкий. - Мн., 2003.- 416 с.
 59. Мыслицкий, Ф. Апокалипсическая звезда: стихотворения и поэмы / Феликс Мыслицкий. - Мн.: УП «Технопринт», 2004. - 335 с.
 60. Мыслицкий, Ф. Чёрное солнце: лирика / Феликс Мыслицкий.- Мн.: Маст. літ., 1998. - 150 с.: ил.
 61. Мятліцкі, М. Астатні начлег: [вершы на тэму Чарнобыля] / Мікола Мятліцкі // Прайсці праз зону: проза, паэзія, публіцыстыка / [уклад. І.Бутовіч; мастак У.Гардзеенка]. - Мн.: Маст. літ., 1996.- С.208-222.
 62. Мятліцкі, М. 25 красавіка 2005 года; “А дні ідуць…”; Астравецкія грыбы; “У зоне могілкі – цяжэй…”;Чарнобыльскі ранак: [вершы] / Мікола Мятліцкі // Маладосць. - 2006.-№ 4.- С.69-72.
 63. Мятліцкі, М. На беразе маім: кніга паэзіі / Мікола Мятліцкі. - Мн.: Маст. літ., 2010. - 294 с.- (Залатое пяро).
 64. Мятліцкі, М. Няходжанае поле: паэма / Мікола Мятліцкі // Прайсці праз зону. Кн. 2-я. Проза, паэзія, публіцыстыка / [ уклад. І.Бутовіч; маст. В.Шкаруба ]. - Мн., 2001.- С.454-472.
 65. Мятліцкі, М. Перапёлка; Вечны скарбнік; 16 верасня 1999 года; Хаціна ў палыне…; Я дрэву сказаў…; Чуты боль; Жураўліны рэквіем; Брагіну: [вершы] / Мікола Мятліцкі // Прайсці праз зону. Кн. 2. Проза, паэзія, публіцыстыка / [уклад. І.Бутовіч; маст. В.Шкаруба]. - Мн., 2001.- С.43-50.
 66. Мятліцкі, М. “Стыне сцежка ў травах поля…”: з кнігі “Хойніцкі сшытак”: [вершы] / Мікола Мятліцкі // Роднае слова. - 2001. - № 2.- С.14-15.
 67. Мятліцкі, М. Чаканне сонца: [кн. паэзіі] / Мікола Мятліцкі. - Мн.: Маст. Літ., 1994. - 222 с.
 68. Мятліцкі, М. Элегіі Чарнобыля / Мікола Мятліцкі // Літаратура і мастацтва. - 2005. - 22 крас.
 69. Рагавая, Г. Ліпень: элегія; Чарнобыльскія яблыкі / Галіна Рагавая. - Режим доступа: http://www.gor_lib.gomel.by/
 70. Радионова, Г. Мирный атом / Галина Радионова. - Режим доступа: www.gor_lib.gomel.by/ Читать
 71. Симанович, Д. Уже небеса и воды…; И вот она – черта…; Прощание; Где он, былой покой… / Давид Симанович // Избранное: стихи / Давид Симанович. - Мн.: Маст. літ., 1995.- С.355-357.
 72. Солодовник, И. Метаморфозы чёрной памяти / Иван Солодовник // Сад метаморфоз: прозаические стихи / Иван Солодовник. - Мозырь: Белый ветер, 2002.- С.110-114.
 73. Спрынчан, В. Разговор с Богом; В безлюдной зоне – цезий и плутоний [и др. стихи на тему Чернобыля] / Вадим Спрынчан // Прайсці праз зону: проза, паэзія, публіцыстыка / [уклад. І.Бутовіч; мастак У.Гардзеенка].- Мн.: Маст. літ., 1996.- С.240-245.
 74. Старчанка, М. З тае пары…: [вершы] / М.Старчанка // Гомельская праўда. - 1996.- 3 крас.-С.2.
 75. Старчанка, М. Ніхто не думаў аб бядзе; Ночка асыпала; Душу не радуе вясна; Настальгія; Чорны красавік; Мне крыж Чарнобыльскай бяды: [вершы] / Мікола Старчанка // Зямное прыцягненне: вершы і паэмы / Мікола Старчанка. - Рэчыца, 1996.- С.64-69.
 76. Старчанка, М. Радыяцыйны лес: [верш] / Мікола Старчанка // Чароўная восень: вершы і паэмы / Мікола Старчанка. - Рэчыца, 2000.-С.154-155.
 77. Старчанка, М.П. Свяціла сонца ў гэты дзень; За якое злачынства: [вершы] / Мікола Старчанка // Водгук сэрца: вершы, пародыі, фельетоны, паэма / Мікола Старчанка. - Мазыр, 1997.- С.23-26.
 78. Сыс, А. Чорная быль: [верш] / Анатоль Сыс // Лён: выбраныя творы: паэзія, артыкулы, інтэрв’ю / Анатоль Сыс. - Мн.: Кнігазбор, 2006.-С.193-194.
 79. Табанькоў, А. Чарнобыльская трагедыя; “Прывезлі старую дзеці…” / Анатоль Табанькоў // Восеньскі сум: вершы / Анатоль Табанькоў; маст. А.І.Табанькоў. - Гомель, 1999. - С.49-51, 53-54.
 80. Тумилович, В. Возвращение: (Посвящается самосёлам, вернувшимся в родные места после отселения из Чернобыльской зоны): [стихотворения] / Виктор Тумилович // Междуречье: литературно-художественный альманах российских, украинских и белорусских авторов: кн. 23 / ред. А.Мироненко.-Курск: Информ.-изд. агентство “Пресс-факт”, 2006. - С.57-58.
 81. Чвалова-Солонович, В. Чернобыльская боль: [стихотворение] / Валентина Чвалова-Солонович // Заберезь: стихи, песни, басни, переводы / Валентина Чвалова-Солонович. - Курск: Пресс-факт, 2007.-С.31.
 82. Шклярава, Н. Пакуль Чарнобыль: [верш] / Ніна Шклярава // Натхненне. Вдохновение: зб. паэзіі / рэд.-уклад. У.М.Гаўрыловіч.- Мазыр: КПУП “Калор”, 2007. - С.188.
 83. Ярац, В. Да 20-й гадавіны чарнобыльскай бяды: вершы: Палескі дзяцел; Жаўтагрудкі; Гаворыш ты…; Блізка ад ЧАЭС [і інш. вершы] / Віктар Ярац // Маладосць. - 2006.- № 4.- С.50-53.
 84. Ярац, В. Пад ружаю вятроў: верш / Віктар Ярац // Полымя. - 2004.- № 4.- С.100.
 85. Ярац, В. Паўднёва-Заходні вецер; Мой хворы край ; Балада Палесся [ і інш. вершы] / Віктар Ярац // Прайсці праз зону: проза, паэзія, публіцыстыка / [уклад. І.Бутовіч; маст. У.Гардзеенка ]. - Мн.: Маст. літ., 1996. - С.274-278.Читать
 86. Ярац, В. Чарнобыльская восень: [верш] / Віктар Ярац // Маладосць.-2008.- № 10.- С.13.

Источник: http://ggcbs.gomel.by/greensteps/pages/poesy.html

Добавить комментарий!

Имя:
E-Mail:
Код:
Гемороидные шишки и узлы йод
Введите код: